Mitä hyötyä energiansäästöstä on?

Energian säästäminen on osa kestävää ja ympäristöystävällistä yhteiskuntaa. Tehostamalla energiankäyttöä sekä lisäämällä uusiutuvan energian osuutta voimme hillitä ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia elinympäristöömme. Onnistuminen vaatii yhteistä päätöstä muuttaa toimintatapojamme niin työssä, kotona kuin liikenteessäkin.

Yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille energia- ja materiaalitehokkuustyö on järkipäätös, joka parantaa toiminnan kustannustehokkuutta. Se on myös mitä parhain tapa kantaa yhteiskuntavastuuta! Energiatehokkuus on osa laadukasta toimintatapaa, mikä näkyy myös hyvänä tuotteiden ja palvelujen laatuna.

Tavoitteet 2020 ja 2050

Valtioneuvoston ilmasto- ja energiastrategian tavoitteena on vähentää energian kokonaiskulutusta 37 terawattituntia vuoteen 2020 mennessä. Tästä määrästä sähkön säästötavoite on viisi terawattituntia. Vuoteen 2050 mennessä energiankulutusta on edelleen vähennettävä kolmasosalla vuoden 2020 määrästä.

Energian-loppukaytto-sektoreittain-2013Motiva Oy • PL 489, 00101 HELSINKI • Puhelin 09 6122 5000 • WWW.MOTIVA.FI • Copyright Motiva Oy