Motivan asiantuntijat suosittelevat

Lisää vinkkejä löytyy kampanja-avusta >>.

Jouko Kinnunen Motivan toimitusjohtaja 165p Jouko Kinnunen,
toimitusjohtaja

Kati Laakso – Motiva OyKati Laakso,
viestintäjohtaja
”Yritykset hyödyntävät energiansäästöviikkoa kertomalla omalle henkilökunnalleen ja sidosryhmilleen sitoutumisestaan ympäristömyötäiseen toimintaan. Resurssitehokkuus on osa yrityksen laadukasta ja ympäristön huomioon ottavaa toimintaa.

Motiva huolehtii viikon aikana valtakunnallisesta viestinnästä ja saa siten asialle lisää näkyvyyttä. Motivasta saat myös tietoa, miten muut yritykset ovat viikkoa viettäneet. Energiansäästöviikon aikana asiasta on helppo kertoa asiakkaille ja muille sidosryhmien edustajille. Tässä kampanjassa on vain voittajia.

Motivan energiansäästöviikon nettisivuilta löydät vinkit kampanjaviikon toteutukseen. Liikkeelle kannattaa lähteä ajoissa. Apua saat meiltä Motivasta.”


"Valtakunnallisuus ja paikallisuus yhdistyvät onnistuneesti energiansäästöviikossa: jokainen tekee näköisensä ja omiin tavoitteisiinsa mitoitetun kampanjan, voimaa ja näkyvyyttä kertyy yhdessä tekemisen ja volyymin myötä. Mitä enemmän meitä on, sitä paremmin viestimme kuuluu ja näkyy!

Energiansäästöviikko poikkeaa edukseen yhden asian ympärille rakennetuista kampanjoista, sillä korostamme pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen resurssitehokkuustyön merkitystä kaikessa toiminnassa.

Tämä verkkopalvelu on työkalu kampaanjan osallistuville yrityksille ja yhteisöille. Hyödyntäkää aineistoja ja käyttäkää osallistujan oman sivun tarjoamia mahdollisuuksia. Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!"
Hille Hyytiä Yksikönpäällikkö Motiva 165p Hille Hyytiä
teollisuuden
energiatehokkuus

Risto Larmio – Motiva OyRisto Larmio,
kuntien energiatehokkuus
”Energiatehokkuuden parantaminen on koko organisaation yhteinen asia. Yritykset saavuttavat erinomaisia tuloksia, kun talon sisällä kommunikoidaan avoimesti näistä asioista ja työtä tehdään systemaattisesti oikeilla työkaluilla, käytännöillä ja hyvin kohdistetuilla investoinneilla. Esimerkiksi suunnitelmallisia energiatehokkuusinvestointeja tekevät teollisuusyritykset ovat päässeet erittäin hyvin säästötuloksiin."

Me Motivassa tuemme energiatehokkuustyötä kokoamalla tietoa, jalostamalla sitä sekä monistamalla hyviä käytäntöjä suomalaisten yritysten käyttöön. Kannattaa ottaa yhteys meihin, jos yrityksenne on edistämässä energiatehokkaita käytäntöjä, joiden levittämisestä on etua monille.”


”Kunnilta edellytetään esimerkillistä toimintaa ja asennetta energiatehokkuuden edistämiseen. Kuntien päätökset ovat laaja-alaisia ja pitkävaikutteisia. Esimerkiksi yhdyskuntarakennetta koskevissa valinnoissa luodaan asumisviihtyvyyden perustat sekä perustat kunnan omaan ja kuntalaisten energian käyttöön.

Paremman ympäristön laadun lisäksi energiankäytön tehostaminen tuo kunnille selviä kustannussäästöjä. Energiankäytön tehostaminen ja päästöjen vähentäminen ovat vahva ja näkyvä osoitus kunnan tai kuntayhtymän sitoutumisesta oman toiminnan ympäristövaikutuksien vähentämiseen."
Harri Heinaro – Motiva OyHarri Heinaro,
Kiinteistöjen energiatehokkuus
  Päivi Laitila Yksikönpäällikkö Motiva 165p Päivi Laitila,
Kuluttajat ja palvelut
”Järkevä energiankäyttö on asenne- ja tekniikkalaji. Palvelu- ja liikekiinteistöissä käyttäjä voi säästää energiaa kiinnittämällä huomiota toimistolaitteiden, valaistuksen, ilmanvaihdon ja jäähdytyksen tarpeenmukaiseen käyttöön. Motivan mallin mukaisella energiakatselmuksella selvitetään koko rakennuksen energiankäyttö ja kartoitetaan kannattavat säästömahdollisuudet yhteistyössä kiinteistöhuollon kanssa. Uusien rakennuksien energiatehokkuutta lisätään kokonaisenergiatarkasteluun perustuvilla määräyksillä, jotka tulevat voimaan ensi kesäkuussa.”


”Tavoitteenamme on, että energiatehokkuus tulee osaksi sekä kotitalouksien että yritysten arkipäiväisiä kulutustottumuksia ja hankintapäätöksiä.

Tätä vauhdittaaksemme olemme muun muassa kehittämässä valtakunnallisesti kattavaa energianeuvonnan järjestelmää, josta kuluttajat saavat luotettavaa ja puolueetonta tietoa energiankäytön tehostamiseen. Energiansäästössä ei ole mitään menetettävää, sillä jokainen säästetty kilowattitunti tuntuu kukkarossa ja näkyy ympäristötekona.”
Irmeli Mikkonen Asiantuntija Motiva 165p Irmeli Mikkonen,
Osaamisen kehittäminen
  Vesa Peltola Johtava asiantuntija Motiva 165p Vesa Peltola,
Liikenne ja ajoneuvot
"Energiansäästö onnistuu, kun on oikeat eväät ja riittävästi tietoa. Ihan pienetkin osallistuvat innokkaasti energiaopetukseen ja opettavat kotona vanhempiaankin, kun asiat esitetään oikealla tavalla. Tokaluokkalaisten energiansäästöviikko on oivaltava tapa nivoa energia-asiat koulutyöhön, ja vuosittain siihen osallistuu 25 000 koululaista.

Motiva on mukana suomalaisten energiaosaamisen edistämisessä varhaiskasvatuksesta alkaen aina piinkovien ammattilaisten asiantuntijuuden vahvistamiseen. Lisä- ja täydennyskoulutuksella yritykset ja kunnat varmistavat, että niillä on osaava henkilöstö ja käytettävissä tuorein tieto energiatehokkuudesta."

”Suomen hiilidioksidipäästöistä noin viidennes syntyy liikenteessä. Tähän jokainen voi vaikuttaa valitsemalla mahdollisimman energiatehokkaan liikkumistavan. Kävely, pyöräily ja joukkoliikenne kuluttavat vähiten energiaa kuljettua henkilökilometriä kohden. Energiatehokas liikkuminen on kokonaisuus, johon vaikuttavat sekä yksilöiden että yritysten valinnat.

Oman autoilun päästöjä voi vähentää muun muassa omaksumalla taloudellisen ajotavan perusniksit. Myös auton valintaan ja käyttöön kannattaa kiinnittää huomiota: hyödynnä energiamerkintää autojen vertailussa ja vähennä turhaa auton käyttöä. Sama pätee taksiliikenteeseen. Raskaan liikenteen energiatehokkuuteen voi vaikuttaa esimerkiksi moottorin tai renkaiden valinnoilla.”

Harri Hotulainen Johtava asiantuntija – Ympäristömerkintä 165p Harri Hotulainen,
Ympäristömerkintä

Paula Eskola asiantuntija 165p Paula Eskola,
Materiaalitehokkuus
"Puun ja muun biopolttoaineen käyttäminen kotitalouksien lämmönlähteenä on perusteltavaa polttoaineen uusiutuvuuden ja kotimaisuuden vuoksi. Lämmityksen ympäristövaikutuksia voidaan pienentää merkittävästi, jos pientaloja lämmitetään oikein ja energian muuntaminen lämmöksi tapahtuu tehokkaasti ja vähäisin päästöin.

Yritysten kannattaa sijoittaa hyvään ympäristötyöhön ja tarjota kuluttajille joutsenmerkittyjä tuotteita. Kuluttajien kannattaa omalla toiminnallaan vaikuttaa ympäristön tilaan ja valita Joutsenmerkitty lämmityslaite."

"Yritysten kannattaa edistää materiaalitehokkuutta, koska sillä on suora yhteys kustannuksiin, kilpailukykyyn ja ympäristövaikutusten pienentämiseen. Materiaalikustannukset ovat keskimäärin 45 prosenttia teollisuusyritysten kustannuksista, ja niiden säästöpotentiaali on arviolta 20 prosenttia.

Yritysten on järkevää kiinnittää huomiota materiaalien käytön järjestelmälliseen tehostamiseen. Parhaiten se onnistuu asiantuntijoiden tuella tehtävän materiaalitehokkuuskatselmuksen avulla. Nopean arvion yrityksen materiaalitehokkuudesta ja parannusvinkkejä saa tekemällä Motivan sivuilla materiaalitehokkuustestin."

Timo Määttä Yksikönpäällikkö Motiva 165p Timo Määttä,
Uusiutuva energia

Ulla Suomi Yksikönpäällikkö 165p Ulla Suomi,
seuranta ja vaikutusten ariviointi
"Suomi on erityisesti bioenergian ja siihen liittyvien sovellusten saralla edelläkävijämaa. Uusiutuvan energian käytön mahdollisuuksien kartoittaminen tukee tavoitteita sen lisäämiseksi. Kunnissa potentiaalisten käyttökohteiden kartoittaminen onnistuu helposti asiantuntijan tekemän uusiutuvan energian kuntakatselmuksen avulla, ja siihen voi saada tukea jopa 60 prosenttia.

Esimerkiksi lämmön ostaminen lämpöyrittäjältä on helppo tapa lisätä energiapuun käyttöä polttoaineena. Biolämmön tuottaminen työllistää ja on talouden sekä ympäristön kannalta erinomainen julkisten hankintojen kohde."
Linkki kuntakaselmukseen >>


"Energiansäästön onnistumisen kannalta on olennaista, että me kaikki sitoudumme siihen niin työpaikoilla kuin kotonakin. Kun aiempien energiatehokkuussopimusten toteutusta on arvioitu, yksi keskeisistä huomioista oli se, että johdon ja koko organisaation on sitouduttava energiatehokkuuden edistämiseen. Ei riitä, että yksi tekee tai vain osa yrityksestä tehostaa toimintaansa.

Viestinnän avulla eri henkilöstöryhmät saavat tietoa organisaation tavoitteista, sovituista toimenpiteistä sekä energiansäästön merkityksestä. Tässä on myös energiansäästöviikon arvo: kampanjan aikana tuodaan näkyväksi tehtyä työtä ja nostetaan esille uusia suunnitelmia. Samalla organisaatiot voivat hyödyntää valtakunnallista näkyvyyttä ja kertoa toiminnastaan eri sidosryhmille."


Energiansäästövinkkejä teollisuudelle, kunnille, oppilaitoksille, palveluyrityksille ja liikenteelle löytyy kampanja-avusta >>.Motiva Oy • PL 489, 00101 HELSINKI • Puhelin 09 6122 5000 • WWW.MOTIVA.FI • Copyright Motiva Oy