Onnistuneen Energiansäästoviikon avaimet

Muistilista Energiansäästöviikon suunnittelijoille:

1) Valitkaa kohderyhmä, viesti ja toimintamalli
 • Miettikää kenelle säästöviikon tapahtumat halutaan kohdistaa? (esim. henkilöstö, asiakkaat tai muut sidosryhmät)
 • Millainen toimintamalli ja viesti ovat sopivia juuri organisaationne tarpeisiin?
 • Tarkistakaa taloudellisten resurssien riittävyys valittuun strategiaan.

2) Asettakaa säästöviikolla toteutettavalle projektille tavoite
 • Sopikaa yhteisesti tavoitteesta. Miettikään miksi osallistutte säästöviikkoon?
 • Asettakaa realistisia, mutta samalla haasteellisia tavoitteita.
 • Kaikkia ideoita ei tarvitse toteuttaa kerralla.
 • Miettikää riittävätkö resurssit ja menetelmät, jotta tavoitteet saavutetaan (aika, budjetti, asiantuntemus).
 • Pohtikaa, tukeeko tavoite organisaationne toimintaa.
 • Listatkaa tekijöitä, jotka helpottavat tavoitteen saavuttamista.
 • Miettikää, voiko asettamaanne tavoitteita mitata.
 • Ottakaa tavoitesuunnitteluun mukaan edustajia, jotka ovat osallisena toiminnassa.

3) Määritelkää koulutuksen ja viestinnän tavoitteet
 • Päättäkää keskeiset vaikuttamisen keinot.
 • Määritelkää koulutuksen ja viestinnän eri tehtäväalueiden työnjako, vastuut ja miten niitä seurataan.

4) Sopikaa avainryhmien roolit

5) Suunnitelkaa organisaatioonne sopiva lähestymistapa

6) Laatikaa pitävä aikataulu

7) Valitkaa arviointi‐ ja palautteenkeräämismenetelmät

Onnistumisen arviointi

Sopikaa etukäteen, kuinka mittaatte Energiansäästöviikon onnistumista, siitä seuranneita vaikutuksia ja miten onnistumisista palkitaan.

Kaikesta suunnitelmallisuudesta huolimatta Energiansäästöviikon suunnittelun ja toteutuksen tulisi olla ennen kaikkea hauskaa! Pitäkää mahdolliset suunnittelupalaverit työpaikan ulkopuolella ja ideoikaa täysin uusia toimintamalleja toteuttaa säästöviikkoa organisaatiossanne.Motiva Oy • PL 489, 00101 HELSINKI • Puhelin 09 6122 5000 • WWW.MOTIVA.FI • Copyright Motiva Oy