Siilinjärven seurakunta

Siilinjärvi

Kirkkohallitus myönsi Siilinjärven seurakunnalle ympäristödiplomin v. 2014.
Sen avulla seurakunta tunnistaa oman toimintansa ympäristövaikutukset ja sitoutuu kehittämään toimintansa ympäristön kannalta paremmaksi

Kategoria: Järjestö tai muu yhteisö

Organisaatiomme:

  • on liittynyt energiantehokkuussopimukseen tai -ohjelmaan
  • on laatinut energia- tai materiaalikatselmuksen
  • on laatinut liikkumissuunnitelman
  • toimii sertifioidun ympäristö- ja laatujärjestelmän mukaisesti

Lue meistä lisää:

www.siilinjarvenseurakunta.fiMotiva Oy • PL 489, 00101 HELSINKI • Puhelin 09 6122 5000 • WWW.MOTIVA.FI • Copyright Motiva Oy